KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Sídlo spoločnosti

Norwit Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A
058 01 Poprad

Norwit non-stop linka: 18 400
tel./fax: 052 / 77 23 108, 77 22 217

e-mail: norwit@norwit.sk

Identifikačné údaje spoločnosti

Obchodný názov: Norwit Slovakia spol. s r.o.

IČO: 31734553
IČ DPH: SK2020515376

Registrácia: S.r.o. zapísaná v OR OS v Prešove, č. z. 3325/P

IBAN: SK79 0900 0000 0004 9227 4357
BIC-SWIFT: GIBASKBX

Servisné stredisko Poprad

Štefan Bjalončík - vedúci servisu
mobil: 0903 634 342
e-mail: servis@norwit.sk

Pobočka a servisné stredisko Bratislava

Staviteľská 9
831 04 Bratislava
tel./fax: 02 / 4341 2414
e-mail: servisba@norwit.sk

Peter Vavruš - vedúci servisu
mobil: 0903 634 349

Regionálni zástupcovia

Poprad, sídlo firmy 052 / 77 23 108
Bratislava 0903 605 166
0903 903 320
Nitra, Komárno 0903 991 041
Trenčín, Považská Bystrica 0903 618 100
Banská Bystrica, Rožňava, Levice 0903 723 690
Žilina, Ružomberok 0911 610 808
Poprad, Prešov 0903 610 809
Košice, Trebišov, Humenné 0911 904 836
Predaj kompaktorov komunálneho odpadu 0903 469 163
Predaj ťažkej techniky BOMAG 0903 469 163

Náhradné diely

Ján Halik
mobil: 0903 634 343
e-mail: diely@norwit.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Norwit Slovakia spol. s r.o.

Napíšte nám

Ak nám chcete zaslať otázku, pripomienku alebo odkaz, vyplňte prosím nasledujúci formulár:Povinné údaje sú zvýraznené tučným písmom.

Objednávka tlačeného katalógu produktov

Ak chcete poštou obdržať náš tlačený produktový katalóg, vyplňte prosím kontaktné údaje:


Povinné údaje sú zvýraznené tučným písmom.

 

Norwit Slovakia spol. s r. o.

Máte otázky?

Napíšte nám

Non-stop linka

0901 700 600

Kontakt

Norwit Slovakia spol. s r. o.
Hraničná 4533/2A
058 01 Poprad