Success story – TECHNICKE RIESENIE ION DUST

Bomag akadémia SK

Vážení zákazníci,

v nasledujúcom diely BOMAG AKADÉMIE Vám sprostredkujeme ďalší úspešný príbeh spoločnosti BOMAG v oblasti pragmatických technických riešení.

Stroje BOMAG sú známe tým, že sú nasadené po celom svete na najrôznejších stavbách a pracujú v najrôznejších podmienkach. Dokonalý výsledok rozsiahlych pokládok závisí aj od premyslených technických riešení, ktoré zlepšujú nielen výkonové vlastnosti, obsluhu, ale aj kvalitu práce s prihliadaním na environmentálnu záťaž.

BOMAG ION DUST

Znečistenie jemnými prachovými časticami PMx (Particulate Matter) sa stáva čoraz závažnejším problémom pre mestá a životné prostredie.  Častice môžu byť tuhé, kvapalné alebo zmiešané častice a delíme ich na jemné (PM1, PM2,5) a hrubé (PM10). Prachové častice môžu byť emitované z prírodného alebo zo zdroja antropogénneho (spôsobeného človekom), napr. pri spaľovaní fosílnych palív, dopravy atď. Určité množstvo prachových častíc v atmosfére je prirodzené, problém nastáva v okamihu, keď sa ich množstvo neúmerne zvyšuje najmä ľudskou činnosťou. Znečistenie prachovými časticami v súčasnosti patrí k hlavným problémom kvality ovzdušia nielen v SR. Opakovane sa stávame svedkami meraní zvýšených hladín jemného prachu, najmä v mestských oblastiach. Ak tieto hladiny presahujú stanovené limity, vydávajú sa výstrahy alebo dokonca zákazy jazdy vozidlám, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom na zdravie.

Pri stavebných prácach na cestných telesách a najmä pri frézovaní asfaltu sa generuje vysoké množstvo prachu, ktoré ovplyvňuje nielen pracovníkov stavby ale aj širšie okolie. Z týchto dôvodov je veľký dopyt a požiadavka na udržateľné a environmentálne prijateľné technické riešenia. Spoločnosť BOMAG vyvinula jedinečné technické riešenie v podobe ION DUST systému. Tento špeciálny ochranný štít je určený ako doplnok k štandardnému systému odsávania prachu a znižuje množstvo nebezpečného jemného prachu až o 88 %. Výsledkom je, že BOMAG ION DUST SHIELD dosahuje najvyššiu úroveň ochrany dostupnej pre pracovníkov a životné prostredie.

ŽIADNY PRACHOVÝ FILTER, ALE PRECÍZNE OCENENIE

Hlavnou myšlienkou je aplikácia elektrického náboja. Pozitívne nabitý jemný prach sa stáva nestabilný a snaží sa získať späť stabilitu vytvorením väzby s inými jemnými prachovými časticami, pričom jemné mikročastice sa vzájomne spájajú a vytvárajú hrubý prach, ktorý sa spolu s frézovaným materiálom odvádza cez dopravníkový pás. Toto riešenie umožňuje upustiť od výmeny, údržby a likvidácie nákladných filtračných vložiek, a tým pádom dochádza k značným finančným úsporám.

BOMAG ION DUST SHIELD je najefektívnejší systém redukcie frézovacieho prachu systém na trhu, pričom získal jedinečné ocenenie za inováciu na precíznej výstave BAUMA.

Výsledky účinku systému BOMAG ION DUST bol vedecky podložený meraniami vykonanými ústavom pre výskum nebezpečných materiálov (IGF) Ruhr University Bochum a inštitútom National de Recherche et de Sécurité (IRNS).

Odoberajte náš newsletter

Majte prehľad o našich novinkách a akciách

Chcem sa prihlásiť

Katalóg NORWIT

Stavebné stroje značiek Bomag, Kubota, Dr Schulze, Lissmac, CompAir, Barikell, Puzmeister a ich technické údaje.

Poslať poštou

Katalóg KUBOTA

Minirýpadlá Kubota a nakladače Kubota. Informácie a technické údaje.

Poslať poštou

Katalóg RAVO

Kompaktné zametacie vozidlo s vysávaním RAVO 5i Series. Informácie a technické údaje.

Poslať poštou

Katalóg ťažká mechanizácia

Ťažká mechanizácia značky Bomag - valce, finišery, frézy, kompaktory.

Poslať poštou
0
    0
    Košík
    Váš košík je prázdnyVrátiť sa do obchodu