SYSTÉMY RIADENÉHO HUTNENIA

Bomag akadémia SK

Kruhová vibrácia vs BOMAG VARIOCONTROL

Vážení zákazníci,

v nasledujúcom  diely BOMAG AKADÉMIE Vám sprostredkujeme rozdiely medzi konvenčnou kruhovou vibráciou a systémom riadenej vibrácie.

Systém kruhovej vibrácie

Vibračný systém kruhovej vibrácie využíva 2 excentre uložené na rotujúcom hriadeli v strede bubna. Každý excenter je rozdelený na dve časti, ktoré sú navzájom pootočené o 180 stupňov. Toto riešenie zabezpečuje možnosť veľkej a malej amplitúdy. Otáčaním hriadeľa s excentrami sa budí kruhová vibrácia, kde je možné nastaviť veľkú amplitúdu pri nižšej frekvencii a naopak malú amplitúdu pri vyššej frekvencii. Pri generovaní veľkej amplitúdy sa hriadeľ otáča do jedného smeru a pri generovaní malej amplitúdy opačným smerom. Hlavnými parametrami výkonu hutnenia vibračného valca sú statické lineárne zaťaženie, amplitúda a frekvencia. Veľká amplitúda sa využíva predovšetkým pri prvých pojazdoch a pri hutnení hrubších vrstiev. Následne sa pomocou menšej amplitúdy dohutňujú vrchné vrstvy. Hutnenie je potrebné ukončiť ak bubon začne odskakovať alebo merač zhutnenia ukáže požadovanú hodnotu zhutnenia. Problém môže nastať, ak je materiál rôznorodý a je nerovnomernej hrúbky. V takýchto prípadoch sa môžu striedať úseky, ktoré sú zhutnené na požadovanú mieru s úsekmi zhutnenými nedostatočne. Ak strojník chce dosiahnuť požadované zhutnenie na celom úseku musí opakovať pojazdy s vibráciou a tým hrozí riziko prehutnenia s nasledujúcim odskakovaním bubna, ktoré škodí aj samotnému valcu. Problém môže nastať aj pri hutnení s kruhovou vibráciou v blízkosti budov. Okrem nepríjemností s hlukom a silnými vibráciami pre obyvateľov hrozí aj narušenie statiky stavieb.

Systém usmernenej vibrácie

Systém usmernenej vibrácie BOMAG VARIOCONTROL (BVC) bol vyvinutý predovšetkým z dôvodu eliminácie problémov vznikajúcich pri kruhovej vibrácií. Vo vnútri bubna je otočne umiestnený obal, v ktorom sú excentricky uložené hriadele, na ktorých sú uložené 3 excentre, ktoré sa otáčajú voči sebe protibežne a generujú usmernenú amplitúdu. Táto amplitúda nemá kruhové pôsobenie, ale je koncentrovaná len do jedného smeru. Vďaka konštrukcii excentra vyvinie systém VARIOCONTROL amplitúdu až 2,7 mm, čo je až o 0,5 – 0,9 mm viac ako pri kruhovej vibrácii. Väčšia amplitúda znamená vyšší hutniaci výkon nevyhnutný pre hutnenie hrubších vrstiev. Obal, v ktorom sa generuje amplitúda, je možné v bubne natáčať a tým meniť smer amplitúdy v rozmedzí 90 stupňov smerom dopredu aj dozadu. Zmenou smeru amplitúdy sa mení jej kolmý vektor, ktorý pôsobí na hutnený podklad. Týmto riešením je možné plynule meniť hutniacu energiu od 0 po maximálnu hodnotu.

Pri jazde vpred alebo vzad: VARIOCONTROL automaticky ovláda smer vibrácií

V prípade ak má amplitúda smer kolmý na podklad, je energia hutnenia najvyššia, no ak je smer amplitúdy rovnobežný s podkladom dosahuje energia hutnenia najnižšie hodnoty. Obsluha môže prednastaviť 6 rôznych stupňov amplitúdy a tým ovplyvniť energiu hutnenia. Najnižšia/horizontálna amplitúda sa využíva pri jemnom hutnení v blízkosti budov a pri hutnení vrstiev veľmi citlivých na prehutnenie.

Vo valcoch BOMAG VARIOCONTROL je štandardne zabudovaný merací systém zhutnenia BTM (Bomag Terrameter). Dva senzory umiestnené na bubne snímajú zrýchlenie bubna a posielajú signál do mikroprocesora, ktorý vyhodnocuje dosiahnutú mieru zhutnenia. Hodnota Evib je zobrazovaná v MN/m2 a je porovnateľná s výsledkom Ev2 statickej zaťažovacej skúšky. Zhutnenie je merané kontinuálne po celej dráhe a na konci je možné vytvoriť tlačový protokol.

Vrcholom technológie je prepojenie meracieho systému BTM s ovládaním excentra VARIOCONTROL-u. Toto riešenie umožňuje automatické riadenie amplitúdy podľa stupňa zhutnenia. V praxi to znamená, že strojník nastaví požadovanú mieru zhutnenia v MN/m2 (od 45 do 150MPa) a systém automaticky nastavuje počas jazdy vhodný smer amplitúdy až kým na celom úseku nie je dosiahnuté požadované zhutnenie. Hutnenie sa končí, ak je v celom úseku dosiahnuté rovnorodé zhutnenie na požadovanú mieru bez prehutnených alebo nedohutnených úsekov.

VARIOCONTROL automaticky prispôsobuje amplitúdu stupňu zhutnenia

Merací systém je možné dodatočne domontovať v zásade do každého valca ktorý je v dobrom technickom stave. Predovšetkým nesmie dochádzať ku kolísaniu frekvencie, čo je najmä u starších valcov bežné.

So systémom BVC dosahujeme o 20% väčší hutniaci výkon pri celkovej úspore prevádzkových nákladov do 30% oproti konvenčným valcom.

Hlavné prednosti VARIOCONTROLu:   

 • Vyšší výkon zhutňovania (m3/h) a vyššia amplitúda
 • Homogénne zhutnenie v celom úseku pre dlhú životnosť stavebného diela
 • Vylepšený hĺbkový efekt
 • Včasná detekcia mäkkých plôch
 • Zníženie nežiaducich vibrácií najmä v obytných zónach
 • Oscilačný režim

Odoberajte náš newsletter

Majte prehľad o našich novinkách a akciách

Chcem sa prihlásiť

Katalóg NORWIT

Stavebné stroje značiek Bomag, Kubota, Dr Schulze, Lissmac, CompAir, Barikell, Puzmeister a ich technické údaje.

Poslať poštou

Katalóg KUBOTA

Minirýpadlá Kubota a nakladače Kubota. Informácie a technické údaje.

Poslať poštou

Katalóg RAVO

Kompaktné zametacie vozidlo s vysávaním RAVO 5i Series. Informácie a technické údaje.

Poslať poštou

Katalóg ťažká mechanizácia

Ťažká mechanizácia značky Bomag - valce, finišery, frézy, kompaktory.

Poslať poštou
0
  0
  Košík
  Váš košík je prázdnyVrátiť sa do obchodu